Archanioł Boży Gabryjel

“Archanioł Boży Gabryjel” to piękna pieśń która przekazuje opowieść o poselstwie Archanioła Gabriela do Maryi, niosąc wiadomość o jej przyszłym synu. Dzięki naszej stronie możesz czytać tekst utworu, a także posłuchać melodii. Znajdujące się tutaj słowa oddają głębokie uczucia Maryi, jej zdziwienie i pokorę, a także jej silną wiarę i gotowość na przyjęcie woli Bożej. Ta pieśń jest idealnym tłem dla refleksji i medytacji podczas adwentu, prowadząc ku pełniejszemu doświadczeniu tego czasu oczekiwania.

Tekst Utworu „Archanioł Boży Gabryjel”

1). Archanioł Boży, Gabriel,
Posłan do Panny Maryi,
Z Majestatu Trójcy Świętej,
Tak sprawował poselstwo k’Niej
”Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna,
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna”.

2). Panna się wielce zdumiała
Z poselstwa, które słyszała.
Pokorniuchno się skłoniła;
Jako Panna wstrzemięźliwa
Zasmuciła się z tej mowy,
Nic nie rzekła Aniołowi.

3). Ale poseł z wysokości,
Napełnion Boskiej mądrości,
Rzekł Jej: „Nie bój się Maryjo,
Najszczęśliwszaś, Panno miła,
Znalazłaś łaskę u Pana,
Oto poczniesz Jego Syna.

4). Jezus nazwiesz imię Jego,
Będzie Synem Najwyższego;
Wielki z strony człowieczeństwa,
A niezmierny z strony Bóstwa,
Wieczny Syn Ojca Wiecznego,
Zbawiciel świata całego”.

5). Temu Panna uwierzyła,
Przyzwalając tak mówiła:
”O, Pośle Boga wiecznego,
Gdy to wola Pana mego,
Toć ja służebnica Jego,
Stań się według słowa twego”.


Posłuchaj utworu poprzez YouTube poniżej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *