Data publikacji:

Jezu Chryste, Panie miły

“Jezu Chryste, Panie miły” to wzniosła pieśń wielkopostna, która wyraża wiarę w Boga i w Jego miłosierdzie. Pieśń wychwala Chrystusa jako naszego Zbawiciela i wzywa do oddania Mu części. Tekst pieśni składa się z modlitwy, która wyraża żal za grzechy i pragnienie zbliżenia się do Boga. Pieśń zawiera także prośbę o przebaczenie i wskazuje na przykład Chrystusa jako wzór do naśladowania. Pieśń ta może być śpiewana zarówno w kościele, jak i w domu, by wyrazić wiarę w miłosierdzie Boże. Wykonania tej pieśni są pełne uczuć i wyrażają pokorę wobec Boga.

Tekst Utworu „Jezu Chryste, Panie miły”

1. Jezu Chryste, Panie miły
Baranku bardzo cierpliwy!
Wzniosłeś na krzyż ręce swoje,
Gładząc nieprawości moje.

2. Płacz Go, człowiecze mizerny,
Patrząc jak jest miłosierny;
Jezus, na krzyżu umiera,
Słońce jasność swą zawiera.

3. Pan wyrzekł ostatnie słowa,
Zwisła Mu na piersi głowa;
Matka, pod Nim frasobliwa,
Stoi z żalu ledwie żywa.

4. Zasłona się potargała,
Ziemia rwie się, ryczy skała;
Setnik woła: Syn to Boży!
Tłuszcza wierząc w proch się korzy.

5. Na koniec Mu bok przebito,
Krew płynie z wodą obfito;
Żal nasz, dziś wyznajem łzami:
Jezu, zmiłuj się nad nami!


Posłuchaj utworu poprzez YouTube poniżej

Wpis zamieścił:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *