Data publikacji:

Paweł Piotrowski – Króla wznoszą się znamiona – tekst

Paweł Piotrowski – “Króla wznoszą się znamiona” to piękna pieśń wielkopostna, która wyraża głęboką wiarę i miłość do Boga. Pieśń wyraża wdzięczność za Jego miłosierdzie i łaskę. Tekst łączy w sobie elementy poezji i modlitwy, a muzyka wprowadza słuchacza w stan głębokiego skupienia. Pieśń wzywa do uwielbienia Boga i dziękczynienia za Jego wielkie dzieła. Jest to idealny utwór do wykorzystania podczas nabożeństw wielkopostnych, który pomoże wszystkim w głębszym zanurzeniu się w modlitwę.

Tekst Utworu „Króla wznoszą się znamiona”

Króla wznoszą się znamiona,
Tajemnica krzyża błyska:
Na nim życie śmiercią kona,
Lecz w, tej śmierci życie tryska.

Poranione ostrzem srogim,
Włóczni, co Mu bok przeszywa:
Aby nas pojednać z Bogiem,
Krwią i wodą hojnie spływa.

Już się spełnia wieczne słowo,
Pieśni, co ją Dawid śpiewa.
Głośną na świat cały mową,
Oto Bóg królował z drzewa.

Drzewo piękne i świetlane,
Zdobne w cną purpurę Króla,
Z dostojnego pnia wybrane,
Święte członki niech otula.

O szczęśliwe, bo ramiony
Dzierżąc, waży Boskie Ciało,
Okup świata zawieszony,
I łup piekłu odebrano.

Krzyżu bądźże pozdrowiony,
O nadziejo Ty jedyna!
Dobrym łaski pomnóż plony,
Z grzesznych niech się zmyje wina.

Trójco źródłem, coś żywota,
Ciebie świat niech sławi cały,
Przez Krzyż święty otwórz wrota,
Do zwycięstwa i do chwały.


Posłuchaj utworu poprzez YouTube poniżej

Wpis zamieścił:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *