Data publikacji:

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Tekst Litanii Do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w łonie Matki – Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P.: Jezu cichy i pokornego Serca.
W.: Uczyń serca nasze według Serca Twego.

P.: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W.: Amen.


Antyfona
Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu! Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty! Ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy!
O Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!
W Sercu Twoim racz nas obmyć, do Serca Twojego racz nas przytulić, w Twym Sercu na wieki racz nas zachować.
Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu
O Jezu Najsłodszy, któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my rzucając się do stóp Twoich ołtarzy, pragniemy szczególnym hołdem czci wynagrodzić Ci tę oziębłość i krzywdy, jakie ze wszech stron ranią Najmiłościwsze Twoje Serce.
Świadomi jednak, że my sami nie zawsze byliśmy wolni od różnych przewinień, a przejęci najgłębszą skruchą, jesteśmy gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić Ci nie tylko za swoje grzechy, ale i za grzechy tych, co błąkają się z daleka od drogi zbawienia, nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem.
A jakże liczne i straszne są te grzechy, które chcielibyśmy wynagrodzić. Oto brak skromności, bezwstyd w życiu i strojach, liczne sidła zastawiane na niewinne dusze, gwałcenie dni świątecznych, ohydne bluźnierstwa miotane przeciw Tobie i Świętym Twoim. A któż policzy obelgi rzucane na Twego namiestnika i stan kapłański! Kto nie zadrży na bezczeszczenie samego Sakramentu Boskiej miłości, okropne świętokradztwa i publiczne wykroczenia narodów, wyłamujących się spod praw i kierownictwa, ustanowionego przez Ciebie Świętego Kościoła!
O Panie! jesteśmy gotowi nie oszczędzać nawet krwi własnej dla zmycia tych wszystkich zbrodni. Aby zaś choć w części naprawić zniewagi wyrządzone Tobie, o Jezu, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie Ty sam Bogu Ojcu ofiarowałeś na krzyżu i które ponawiasz co dzień na ołtarzu. W połączeniu z zadośćuczynieniem Bogarodzicy Dziewicy, Wszystkich Świętych i pobożnych dusz wiernych, z głębi serca przyrzekamy Ci, o Jezu, oddać się na Twoją służbę, okazując mocną wiarę, czyste życie oraz dokładne zachowanie ewangelicznego prawa miłości. Wreszcie postanawiamy nie dopuścić wedle sił do nowych zniewag i pociągnąć jak najwięcej dusz w Twoje święte ślady.
Przeto błagamy Cię, o Najłaskawszy Jezu, przyjmij za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i racz nas zachować aż do śmierci w wierności obowiązkom Twojej świętej służby przez wielki dar wytrwania, dzięki któremu wszyscy doszlibyśmy w końcu do tej ojczyzny, gdzie Ty z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Posłuchaj utworu poprzez YouTube poniżej


“Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa” jest modlitwą katolicką, która ma szczególne znaczenie w czerwcu, miesiącu poświęconym Najświętszemu Sercu Jezusa. Litania ta jest często odmawiana w kościołach, zwłaszcza podczas wieczornych nabożeństw zwanych “Czerwcówkami“.

Kult Serca Pana Jezusa ma długą historię, sięgającą średniowiecza, jednak to siostra św. Małgorzata Maria Alacoque, zakonnica z klasztoru Paray-le-Monial we Francji, odegrała kluczową rolę w propagowaniu tego kultu. Według jej objawień, Jezus objawił jej swoje Serce jako symbol miłości Bożej i zaprosił do oddawania czci Jego Sercu.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa składa się z różnych wezwań i próśb skierowanych do Trójcy Świętej oraz Serca Jezusa. Modlitwa ta wyraża czci dla Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i wyraża pragnienie zbliżenia się do Niego poprzez modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu oraz nawrócenie.

W liturgii katolickiej, litania ta jest wyrazem duchowej adoracji Serca Jezusa oraz modlitwy w intencji odpuszczenia grzechów, pojednania, pokoju i przebłagania. Odnosi się również do symboli i przymiotów Serca Jezusowego, takich jak miłość, łaska, krzyż i miłosierdzie.

Modlitwa ta nawiązuje do licznych biblijnych kontekstów, takich jak kult Serca Jezusowego jako centrum miłości i zbawienia, a także do postaci Matki Dziewicy Maryi, która jest również czczona w Kościele katolickim.

“Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa” ma duże znaczenie dla wiernych katolickich, którzy przez nią wyrażają swoją wiarę, oddanie i prośby o łaski i miłosierdzie Boże. Odpowiadając na zaproszenie Jezusa, ludzie wierzący składają swoje modlitwy i prośby przed Jego Boskim Sercem, mając nadzieję na zbawienie i pokój.

Ta modlitwa, bogata w teologiczne znaczenie i duchowe przesłanie, jest ważnym elementem praktyki religijnej katolików, szczególnie w Polsce, gdzie Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa cieszy się szczególnym kultem, zwłaszcza w kościołach i sanktuariach, takich jak ten w Lublinie. Papież Pius IX, Rzymska Kongregacja Wiary i wielu świętych i mistyków, jako siostra Anna Magdalena Remusat i jezuita ojciec Jan Croiset, wpływali na rozwój tego kultu i propagowanie Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Litania ta jest okazją do wyrażenia głębokiej czci dla Serca Jezusa, które jest uważane za symbol miłości, miłosierdzia i zbawienia. Przez odmawianie tej modlitwy, wierni pragną pogłębić swoją więź z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, oraz z Matką Dziewicą Maryją.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa składa się z różnych wezwań i modlitw, które oddają cześć Jezusowi i wyrażają nasze pragnienie nawrócenia, odkupienia i zbawienia. Poprzez odmawianie tej litani, wierni wierzą w moc i miłosierdzie Serca Jezusowego, które jest otwarte dla wszystkich grzeszników.

Litania ta jest nie tylko modlitwą indywidualną, ale także często odmawiana w społecznościach katolickich podczas nabożeństw, adoracji Najświętszego Sakramentu i uroczystości liturgicznych. Odpusty, czyli duchowe łaski udzielane przez Kościół katolicki, również mogą być związane z odmawianiem Litani do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W swoim tekście możesz podkreślić bogactwo duchowe, historyczne i teologiczne związane z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Opisz znaczenie i cele tej modlitwy oraz jej wpływ na życie duchowe wiernych katolickich. Możesz również poruszyć temat kultu Serca Jezusowego, objawień siostry Małgorzaty Marii Alacoque, roli Kościoła katolickiego w propagowaniu tego kultu oraz odniesień biblijnych i teologicznych związanych z Sercem Jezusa.

Podsumowując, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa jest ważną modlitwą katolicką, która oddaje cześć miłosierdziu i zbawiennej miłości Serca Jezusowego. Odmawiana przez wiernych w różnych kontekstach duchowych i liturgicznych, ta modlitwa niesie głębokie przesłanie wiary, nadziei i oddania dla wszystkich, którzy pragną zbliżyć się do Serca Jezusa i otrzymać Jego łaski i miłosierdzie.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa – Najczęściej zadawane pytania

Kiedy odmawia się litanię do Serca Pana Jezusa?

Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa odmawia się ze szczególnym namaszczeniem w czerwcu, podczas wieczornych nabożeństw zwanych „czerwcówkami”. Jednakże, jest to modlitwa, którą można praktykować przez cały rok, zarówno we wspólnocie, jak i indywidualnie. Jest ona integralną częścią katolickiego kultu Serca Jezusowego.

Jakie są litanię do Pana Jezusa?

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa zawiera wiele wezwań, które wyrażają cześć i miłość do Serca Jezusa, będącego symbolem Bożej miłości do człowieka. Wezwania te zwracają się do Jezusa z prośbami o miłosierdzie, ochronę przed złem i grzechem, oraz o łaskę stałego nawrócenia i świętości życia.

Jakie są modlitwy do Serca Pana Jezusa?

Modlitwy do Serca Pana Jezusa często koncentrują się na naśladowaniu cnót Jezusa, takich jak ubóstwo, pracowitość, cierpliwość i miłosierdzie. W modlitwach tych wierni proszą o łaskę godnego życia na wzór Chrystusa, o siłę do służby Bogu i ludziom przez pracę i modlitwę.

Kiedy Nowenna do Serca Pana Jezusa?

Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa jest szczególnie praktykowana w okresie poprzedzającym uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która w 2024 roku przypada 7 czerwca. Jest to czas intensywnej modlitwy i przygotowania duchowego, który ma na celu pogłębienie relacji z Jezusem i Jego miłosierdziem.

Jak się odmawia litanię do Serca Pana Jezusa?

Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa odmawia się, zwracając się do Boga Ojca z prośbą o miłosierdzie i przebaczenie grzechów, za pośrednictwem Serca Jezusa. Modlitwa ta kończy się aktem zawierzenia i prośbą o łaski dla siebie i całego świata, wyrażającą głęboką wiarę w miłosierdzie Boże.

Czego symbolem jest Serce Pana Jezusa?

Serce Pana Jezusa jest symbolem Bożej Miłości do człowieka, mistyczną skarbnicą łask i miłosierdzia. Kult Serca Jezusa jest wyrazem oddania i cześci dla Jezusa Chrystusa, uznawanego za źródło życia i świętości, a jego serce jako centrum miłości i zbawienia.

Co oznaczają promienie wychodzące z serca Jezusa?

Promienie wychodzące z Serca Jezusa symbolizują wodę i krew, które są znakami sakramentów Kościoła – wody chrztu i krwi Eucharystii. Są one wyrazem miłosierdzia Bożego dla ludzkości, przynoszącym uzdrowienie, usprawiedliwienie i życie dusz.

Wpis zamieścił:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *