Data publikacji:

Matko Niebieskiego Pana

“Matko Niebieskiego Pana” jest szczególną pieśnią maryjną, w której składa się hołd Najświętszej Panience. Utwór jest utrzymany w pozytywnym tonie, przyzywając Maryję, by wyjednała wierzącym łaski. Zadaniem pieśni jest także jak powiedzieć “proszę” za ubogich i zapewnić, że Pan Bóg, jak również Maryja, “nie zapomniała o wszystkich naszych wątpliwościach”. Pieśń jest wzruszającym panegirykiem, inspirowanym modlitwą do Matki Bożej i zachęcaniem do zachowania wiary w jej opiece. W swoich słowach składa się do Matki Boskiej, by nieodmiennie pozostała pośród nas, siedząc na tronie w niebie.

Tekst Utworu „Matko Niebieskiego Pana”

1. Matko Niebieskiego Pana,
Ślicznaś i Niepokalana,
Jakie wieki, czas daleki;
Czas nie mały, i świat cały, Nie słyszał.

2. Wszystkie skarby, co są w niebie,
Bóg wydał Panno dla Ciebie:
Jak bogata z słońca szata,
Z gwiazd korona upleciona, Na głowie.

3. Miesiąc swe ogniste rogi
Skłonił pod Twe święte nogi;
Gwiazdy wszystkie asystują,
Bo królową w niebie czują, Nad sobą.

4. Przez Twą poważną przyczynę,
Niech nam Bóg odpuści winę.
Uproś pokój, Panno święta,
Boś bez zmazy jest poczęta, Maryjo!

5. Do Ciebie się uciekamy,
Twej łaski świętej błagamy,
Rozbrój gniew Syna Swojego,
By nie karał ludu swego, Maryjo!

6. Wszak tylko za Twą przyczyną
Kary za grzechy przeminą!
Przedstaw pokutę Synowi,
Naszemu Zbawicielowi, O Matko!

Posłuchaj utworu poprzez YouTube poniżej

Wpis zamieścił:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *