Data publikacji:

Pomnij Mario, Matko miła

“Pomnij Mario, Matko miła” jest wzruszającą pieśnią maryjną, której teksty i melodia odzwierciedlają hołd czcicieli zwracających się na znak wielkiej czci do naszej wszechmogącej Matki. Pieśń opowiada o próśb Baranka Bożego, by Maria zachowała swoją przysięgę, aby ochraniała swoje dzieci i towarzyszyła im w ich szlakach. Pieśń przynosi do uszu delikatny i wspólny głos w ramieniu modlitwy, który nawiązuje do całego serca Maryi, która bezwarunkowo nas kocha. W ogóle jest ona pełna czystych intencji i uczuć, dzięki którym możemy poznać szczerych i dobrych ludzi z natury. Melodia dźwięczy wyjątkowo i głęboko, a jej piękno mówi o niezłomnej pokornej wierze w Maryję, by ukazać efekt czystej i głębokiej modlitwy.

Tekst Utworu „Pomnij Mario, Matko miła ”

1. Pomnij Mario, Matko miła,
że od wieków nie słyszano,
byś grzesznika opuściła,
co Twe święte wielbi miano.
Nikt od Ciebie w cierpień nocy
nie odchodził bez pomocy.

2. Tą nadzieją ożywieni
uciekamy się do Ciebie,
przystępujem ukorzeni
przed Twój święty tron na niebie.
Drżąc, wzdychamy w grzechu męce,
nie gardź nami, podaj ręce!

3. Matko Słowa Przedwiecznego,
racz wysłuchać nędznych głosy,
co z padołu płaczu tego,
łaski Twojej żebrzą rosy.
Bądź pomocą w życia znoju,
bądź zwycięstwem w śmierci boju!

Posłuchaj utworu poprzez YouTube poniżej

Wpis zamieścił:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *