Data publikacji:

Serce Twe, Jezu

“Serce Twe, Jezu” to pieśń pełna płonącej miłości, która opisuje Serce Jezusa jako gorące od miłości i topiące się w ogniu. W kontraście do tego, nasze serca są często zimne jak lód i zdają się być obojętne na Jego mękę. Ta piękna pieśń wyraża pragnienie poznania miłości Serca Jezusa i gorąco prosi o rozpalenie naszych serc miłością.

Czas, abyśmy doświadczyli tej miłości, jest już teraz. Módlmy się, aby Serce Jezusa rzucało iskrę miłości w nasze suche i ubogie serca, aby przyniosły obfity plon jako odpowiedź na Jego bolesną śmierć na krzyżu. Jezus, który z miłości zmarł na krzyżu, pragnie być raniony miłością. Przez Jego ofiarę na krzyżu otworzył drzwi swojego Serca i ofiarował nam ostatnią kroplę krwi. Padamy przed Jego Sercem, składając nasze serca jako ofiarę.

Prosimy, aby nie gardził nami, o nasz Panie, i łaskawie zwrócił ku nam swoje oblicze. Serce Niepokalanej Maryi, które było ukrzyżowane z Sercem Jezusa, jest drogą dla nas. Pragniemy odpocząć na wieki w tym Sercu. Na stronie Pieśniobranie.pl można znaleźć tę piękną pieśń “Serce Twe, Jezu” oraz wiele innych tekstów i odsłuchów pieśni, które wprowadzają nas w głębię miłości Serca Pana Jezusa. Odkryj tę bogactwo duchowe i modlitewne na tej inspirującej stronie.

Tekst Utworu „Serce Twe, Jezu”

Serce Twe Jezu, miłością goreje,
Serce Twe w ogniu miłości topnieje.
A nasze serca zimne jak lód,
I próżny zda się Twej męki trud.

Kiedyż, o kiedyż, słodki mój Panie,
Poznamy Serca Twego kochanie?
Kiedyż Twa miłość rozpali nas,
O dobry Jezu, czas to już czas!

Rzuć tej miłości iskrę choć jedną,
Ziemię serc naszych suchą i biedną.
By Ci wydała obfity plon,
Za Twój na krzyżu bolesny zgon.

Gdy już na krzyżu, Jezu, skonałeś,
Z miłości jeszcze zranion być chciałeś,
By w Sercu Twoim otworzyć drzwi
I nam ostatnią dać kroplę krwi.

Przed Sercem Twoim, Jezu, padamy,
Tobie w ofierze serca składamy;
Ach, nie gardź nami, o Panie nasz,
I swą łaskawą zwróć ku nam twarz.

Serce Maryi Niepokalane,
Z Sercem Jezusa ukrzyżowane!
Do tego Serca bądź drogą nam.
Byśmy na wieki spoczęli tam.


Posłuchaj utworu poprzez YouTube poniżej

Wpis zamieścił:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *