Data publikacji:

Serce wielkie nam daj

Pieśń “Serce wielkie nam daj” jest głębokim wezwaniem do odnowy duchowej i moralnej, mającym na celu kształtowanie nowych ludzi, gotowych do tworzenia lepszego świata. Utwór ten zachęca do porzucenia starych, destrukcyjnych zachowań i przyjęcia nowych, pełnych miłości i poświęcenia, w duchu nauczania Chrystusa.

Refren “Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat, Panie, serce nam daj mężne w walce ze złem” podkreśla pragnienie posiadania serca otwartego na innych i odważnego w przeciwstawianiu się negatywnym wpływom. Zwrotki rozwijają tę myśl, opisując przemianę w “nowych ludzi”, którzy przynoszą światu miłość, pokój i wolność.

Tekst pieśni jest pełen nadziei na to, że dzięki odnowieniu serc i umysłów można osiągnąć znaczące zmiany w społeczeństwie. Utwór ten stanowi inspirację dla każdego, kto pragnie przyczynić się do budowania lepszego jutra poprzez osobistą zmianę i zaangażowanie w dobro wspólne.

Dostępna na stronie Pieśniobranie.pl, “Serce wielkie nam daj” motywuje do głębszej refleksji nad własnym życiem i sposobami, w jakie każdy z nas może przyczyniać się do budowania lepszego świata poprzez miłość i solidarność.

Tekst Utworu „Serce wielkie nam daj”

Ref. Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat,
Panie, serce nam daj mężne w walce ze złem.

1.Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi,
Zniszczmy wszystko, co budzi Boży gniew,
Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu,
Nowy człowiek powstanie w każdym z nas.

2. Nowi ludzie w historię wpiszą miłość,
Wskażą drogi odnowy ludzkich serc,
Nowi ludzie przeżyją własne życie
Tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat.

3. Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój,
W znaku wiary jednocząc cały świat,
Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność,
Prawda ludzi wyzwoli niszcząc zło.

 

Oryginalny tekst:

Danos un corazón grande para amar.
Danos un corazón fuerte para luchar.

Hombres nuevos, creadores de la historia,
constructores de nueva humanidad.
Hombres nuevos que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.

Hombres nuevos, luchadores de esperanza,
caminantes, sedientos de verdad.
Hombres nuevos sin frenos ni cadenas,
hombres libres que exigen libertad.

Hombres nuevos, amando sin fronteras,
per encima de razas y lugar.
Hombres nuevos, al lado de los pobres,
compartiendo con ellos techo y pan.


Odsłuch utworu “Serce wielkie nam daj” poprzez YouTube poniżej

Wpis zamieścił:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *