Data publikacji:

Stała Matka boleściwa

Pieśń religijna “Stała Matka Boleściwa” to wielkopostny hymn, który wyraża bolesne uczucia i głęboką wiarę. Przywołuje wspomnienia o męce Chrystusa, który cierpiał i umarł za nasze grzechy. Pieśń ta jest szczególnie ważna dla wszystkich wierzących, ponieważ przypomina nam, jak wielka jest miłość Boga do nas. Pieśń ta jest wykonywana wieloma głosami i dźwiękami, tworząc wspaniałą kompozycję, która wywołuje w nas głębokie emocje. Pieśń ta jest szczególnie ważna dla tych, którzy szukają pocieszenia i wsparcia w trudnych chwilach.

Tekst Utworu „Stała Matka boleściwa”

Stała Matka Boleściwa
obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn.
Duszę Jej, co łez nie mieści,
pełną smutku i boleści,
przeszedł miecz dla naszych win.

O, jak smutna i strapiona
Matka ta błogosławiona,
której Synem niebios Król!
Jak płakała Matka miła,
jak cierpiała, gdy patrzyła
na boskiego Syna ból.

Gdzież jest człowiek, co łzę wstrzyma,
gdy mu stanie przed oczyma
w mękach Matka ta bez skaz?
Kto się smutkiem nie poruszy,
gdy rozważy boleść duszy
Matki z Jej Dziecięciem wraz?

Za swojego ludu zbrodnię,
w mękach widzi tak niegodnie,
zsieczonego Zbawcę dusz.
Widzi Syna wśród konania,
jak samotny głowę skłania,
gdy oddawał ducha już.

Matko, coś miłości zdrojem,
spraw, niechaj czuję w sercu moim
ból Twój u Jezusa nóg.
Spraw, by serce me gorzało,
by radością życia całą
stał się dla mnie Chrystus Bóg.


Posłuchaj utworu poprzez YouTube poniżej

Wpis zamieścił:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *