Data publikacji:

Ci, którzy Jahwe ufają

“Ci, którzy Jahwe ufają” to utwór przekazujący metaforyczne porównanie wiernych do góry Syjon, która symbolizuje niezachwianej stabilności i trwałości. Dostępny na naszej stronie w wersjach audio i tekstowej, ten utwór wyraża głębokie przesłanie o nieustającej opiece Boga nad swoim ludem.

Utwór porównuje tych, którzy pokładają ufność w Jahwe, do góry Syjon, która „nigdy się nie porusza, ale trwa na wieki”. Jest to przypomnienie o wiecznej obecności i ochronie, którą Bóg oferuje swoim wiernym. Motyw gór otaczających Jeruzalem, które są jak obrończe ramiona, podkreśla bliskość i bezpieczeństwo zapewniane przez Boga „teraz i na wieki”.

“Ci, którzy Jahwe ufają” zachęca do głębokiego zaufania i wytrwałości w wierze, sugerując, że podobnie jak góry otaczające Jeruzalem, Jahwe zawsze otacza swoich wiernych swoją opieką. To idealna propozycja dla osób szukających duchowego ukojenia i przypomnienia o Bożej obecności w ich życiu.

Tekst Utworu „Ci, którzy Jahwe ufają”

1. Ci, którzy Jahwe ufają,
Są jak góra Syjon,
Co się nigdy nie porusza,
Ale trwa na wieki.

2. Góry otaczają Jeruzalem,
Tak Jahwe otacza swój lud
I teraz i na wieki,
I teraz i na wieki.

3. O, góry otaczają święte miasto Jeruzalem,
Tak Jahwe otacza swój lud
I teraz i na wieki,
I teraz i na wieki.


Odsłuch utworu “Ci, którzy Jahwe ufają” poprzez YouTube poniżej

Wpis zamieścił:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *