Data publikacji:

Daj mi Jezusa

Zapraszamy na stronę dedykowaną pieśni eucharystycznej “Daj mi Jezusa”. Jest to głęboko wzruszający hymn, w którym dusza błaga o obecność Jezusa w swoim życiu. Pieśń porusza uczucia tęsknoty, miłości i oddania, które znaleźć można w sercu każdego wiernego. Na Pieśniobranie.pl umieściliśmy pełen tekst tego niezwykłego utworu oraz możliwość odsłuchu, aby w pełni oddać jego emocjonalny przekaz. Doświadcz piękna tej pieśni, której słowa są odzwierciedleniem najgłębszych pragnień duszy, pragnienia miłości i bliskości z Jezusem.

Tekst Utworu „Daj mi Jezusa”

Daj mi Jezusa, o Matko moja,
na krótki życia ziemskiego dzień,
bo bardzo słaba jest dusza moja
i łaknie siły, co spływa zeń.
O, daj mi daj, Jezusa daj!

O, złóż Go Matko, do serca mego,
co dniem i nocą wciąż o Nim śni,
Co żyć nie może bez Pana swego,
a z dala tęskne wylewa łzy.
O, daj mi daj, Jezusa daj!

O, daj mi, Matko Jezusa Duszę,
daj Jego Serce i Jego Krew.
On jest mym życiem, ja Go mieć muszę,
o, usłysz, Matko, miłości śpiew.
O, daj mi daj, Jezusa daj!

Ja Mu u świętych stóp serce złożę,
a za me grzechy gorący ból,
I kochać będę w cichej pokorze,
bo to mój Jezus, mój Bóg i Król.
O, daj mi daj, Jezusa daj!

A gdy, o Matko, życie przeminie,
gdy dusza przejdzie wieczności próg,
Daj mi Jezusa w niebios krainie
i mały kącik u Jego nóg.
O, daj mi daj, Jezusa daj!


Posłuchaj utworu poprzez YouTube poniżej

Wpis zamieścił:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *