Data publikacji:

Kłaniam się Tobie

“Kłaniam się Tobie” to uroczysta pieśń, która wyraża nasze oddanie i uwielbienie przedwiecznemu Bogu. Z pokorą klękamy i składamy hołd przed Jego wszechmocą, a wraz z nami aniołowie wznoszą radosne hymny. Świadomi swojej mizerności, wyznajemy wiarę w Stwórcę i oddajemy Mu naszą miłość i pokłon. Dziękujemy Mu za obecność w Sakramencie, za Jego łaski i zbawienie. Składamy przed Nim nasze skruszone serca i błagamy o Jego błogosławieństwo oraz obronę. Pragniemy, aby On zawsze pozostał z nami, abyśmy Go wielbili i otrzymywali Jego duchową siłę przez Święte Ciało. Serdecznie zapraszamy do odkrycia głębi tej pięknej pieśni i do przeżywania jej wraz z nami na naszej stronie.

Tekst Utworu „Kłaniam się Tobie ”

Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże,
Którego niebo objąć nie może;
Ja, proch mizerny, przed Twą możnością
Z wojskiem Aniołów klękam z radością.

Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję,
Kocham serdecznie, pokłon oddaję,
Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały,
Niech Ci się kłania z niebem świat cały.

Dziękuję za to, żeś się zostawił
W tym Sakramencie, abyś nas zbawił.
Za swoje łaski tu wyświadczone
Odbieraj od nas serca skruszone.

Przed Tronem Twoim serca składamy,
Oto pokornie wszyscy wołamy:
Błogosław Panie swemu stworzeniu
Broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.

Przed oczy Twoje nędzę stawiamy,
Ratuj, niech pomoc od Ciebie mamy.
Tyś Bogiem naszym, pięknością wieczną,
Bądź i obroną zawsze skuteczną.

Zostawaj z nami, póki żyjemy,
W tym Sakramencie niech Cię wielbimy.
A gdy się zbliży z ciałem rozstanie,
Twym świętym Ciałem zasil nas Panie.


Posłuchaj utworu poprzez YouTube poniżej

Wpis zamieścił:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *