Data publikacji:

Matko Najświętsza, do Serca Twego

“Matko Najświętsza, do Serca Twego” to religijna pieśń maryjna wspominająca Maryję, Matkę Chrystusa. Śpiewana przez wiernych jest pełna ciepłych słów wyrażających uciechy pochodzące z oddania i szacunku do Bogarodzicy. Ta chwalebna pieśń mówi o Matce Najwyższego i jej potędze, prosząc zarazem o wstawiennictwo w Jej oczach. Melodia jest zazwyczaj uduchowiona i emocjonalna, wciągając słuchaczy w świat modlitwy i adoracji dla Maryi.

Tekst Utworu „Matko Najświętsza, do Serca Twego”

1. Matko Najświętsza, do Serca Twego,
Mieczem boleści wskroś przeszytego.
Wołamy wszyscy z jękiem ze łzami,
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

2. Gdzie my, o Matko, ach gdzie pójdziemy,
I gdzie ratunku szukać będziemy?
Twojego ludu nie gardź prośbami,
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

3. Imię Twe, Mario, litością słynie,
Tyś nam pociechą w każdej godzinie,
Gdyśmy ściśnieni bólu cierniami,
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

4. O Matko nasza, Matko miłości!
Niechaj doznamy Twojej litości,
Bośmy okryci grzechów ranami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

5. A gdy ostatnia łza z oka spłynie,
O Matko święta, w onej godzinie
Zamknij nam oczy Twymi rękami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

Posłuchaj utworu poprzez YouTube poniżej

Wpis zamieścił:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *