Data publikacji:

Oczyść serce me

Pieśń “Oczyść serce me” to głęboki hymn modlitewny, w którym wyrażone jest pragnienie oczyszczenia i duchowej przemiany. Utwór ten skupia się na temacie wewnętrznego oczyszczenia i dążeniu do świętości, co jest kluczowe dla wielu wierzących dążących do głębszej relacji z Bogiem.

Tekst pieśni wzywa do działania Bożego Ognia, który ma oczyścić serce z grzechów i uczynić je czystym jak złoto. Refren, “Zstąp, Ogniu, zstąp, przyjdź, oczyść serce me”, wyraża silne pragnienie bycia całkowicie oddanym Bogu i gotowości do służby. To wezwanie do Boskiej interwencji podkreśla chęć osiągnięcia czystości duchowej oraz poświęcenia życia Panu.

Dostępna na stronie Pieśniobranie.pl, pieśń “Oczyść serce me” jest idealna dla osób poszukujących duchowego odnowienia oraz dla tych, którzy pragną pogłębić swoją wiarę poprzez modlitwę i uwielbienie. Zawiera silne przesłanie o potrzebie bycia świętym i oddanym, które może zainspirować wielu do refleksji nad własnym życiem duchowym.

Tekst Utworu „Oczyść serce me”

1. Oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro.
Oczyść serce me chcę czystego złota blaskiem lśnić.

Ref. Zstąp, Ogniu, zstąp, przyjdź, oczyść serce me,
Pragnę być święty, Tobie oddany, Panie,
Chcę zawsze być święty,
Tobie, mój Mistrzu, na zawsze oddany,
Gotów, by służyć Ci.

2. Oczyść serce me, obmyj swoją krwią,
Spraw bym mógł być święty.
Oczyść serce me, z najtajniejszych grzechów oczyść je.


Odsłuch utworu “Oczyść serce me” poprzez YouTube poniżej

Wpis zamieścił:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *