Data publikacji:

Przymnóż nam wiary

Pieśń “Przymnóż nam wiary” jest głębokim wyrazem zaufania i wiary w Trójcę Świętą: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Każda zwrotka utworu wyraża wyznanie wiary skierowane do różnych osób Boskiej Trójcy, podkreślając ich fundamentalne znaczenie w życiu chrześcijańskim.

Tekst pieśni rozpoczyna się od serii potwierdzeń wiary w Ojca, który jest przyjacielem, miłosiernym i wszechmogącym, a następnie przechodzi do wyznań skierowanych do Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, Zbawiciela i Żywego Słowa. Dalsza część skupia się na Duchu Świętym, który jest źródłem życia wiecznego i miłości. Refren “przymnóż nam wiary, Panie nasz” jest błaganiem o wzmocnienie tej wiary, co jest kluczowe dla duchowego wzrostu i wytrwania w trudnościach.

Pieśń dostępna na stronie Pieśniobranie.pl, jest szczególnie odpowiednia do użytku w kontekstach modlitewnych, gdzie wspólnota lub pojedynczy wierzący szukają umocnienia swojej wiary i głębszego związku z Bogiem. To także przypomnienie o mocy wiary i jej centralnym miejscu w życiu chrześcijańskim.

Tekst Utworu „Przymnóż nam wiary”

Ojcze Przyjacielu, wierzymy Ci
Ojcze Miłosierny, wierzymy Ci
Boże Ojcze w Trójcy, wierzymy Ci
Ojcze Wszechmogący, wierzymy Ci

Ref.
przymnóż nam wiary
przymnóż nam wiary
Panie nasz. /x2

Jezu, Synu Boży, wierzymy Ci
Zbawicielu świata, wierzymy Ci
Żywe Słowo Boga, wierzymy Ci
Jezu, Synu Maryi, wierzymy Ci

Ref.
przymnóż nam wiary
przymnóż nam wiary
Panie nasz. /x2

Duchu Święty, Boże, wierzymy Ci
Duchu, życie wieczne, wierzymy Ci
Słodki Gościu duszy, wierzymy Ci
Duchu Miłości, wierzymy Ci

Ref.
przymnóż nam wiary
przymnóż nam wiary
Panie nasz. /x2

Wierzę w Boga Ojca,
wierzę w Jezusa Chrystusa,
wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół.

Ref.
przymnóż nam wiary
przymnóż nam wiary
Panie nasz. /x2

W świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny. Amen.


Odsłuch utworu “Przymnóż nam wiary” poprzez YouTube poniżej

Wpis zamieścił:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *