Data publikacji:

Zawitaj, Matko Różańca świętego

Pieśń „Zawitaj, Matko Różańca świętego” to piękna maryjna pieśń, modląca się do Maryi, pokłon za Jej cudowne działanie, zwłaszcza z powodu Jej specjalnego związku z różańcem świętym. Śpiewający wyraża wdzięczność dla Maryi za Jej ochronę, oraz pragnienie bycia pod Jej opieką. Pieśń naznaczona jest mocą przytaczanych modlitw i symboliki, będąc potężnym wyrazem wiary w Maryjne dobrodziejstwo. Pochwalny meldunek śpiewającego wzywa świętą Matkę, aby wkroczyła w nasze życie i dopomogła we wszystkich naszych troskach.

Tekst Utworu „Zawitaj, Matko Różańca świętego”

1. Zawitaj, Matko Różańca świętego,
Przybytku Boga, w Trójcy jedynego.
Ucieczko nasza, ucieczko nasza, w życia doczesności,
O cedrze czystości!

2. Najozdobniejsza Różdżko ogrodowa,
Najprzyjemniejsza Różdżko Aronowa.
Wonność balsamu, wonność balsamu, balsam przechodząca.
Matko kochająca!

3. Niczym są dla nas wszystkie ziemskie rzeczy,
Gdyż duszy naszej żadna nie uleczy.
Lecz życie łaski, lecz życie łaski, daje nam Królowa.
Matka Różańcowa!

4. O, jakże miłe, słodkie są wyrazy,
Które śpiewamy sto pięćdziesiąt razy.
W tych tajemnicach, w tych tajemnicach, róża się rozwija.
Jezus i Maryja!

Posłuchaj utworu poprzez YouTube poniżej

Wpis zamieścił:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *