Data publikacji:

Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico

“Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico” jest uroczy i melodyjnym hymnem maryjnym skierowanym do Matki Boskiej. Został napisany przez nieokreślonego autora w XVI wieku, dlatego jego prawdziwa optyka i intencja wykraczają poza zwyczajowe zakresy. Czterozgłosowa melodia o łagodnym rytmie jest uznawana za modlitwę dostępną dla wszystkich ludzi z różnych grup wyznaniowych. Pieśń wyraża błogosławieństwa i uwielbienie dla Maryi, której łaska pomaga nam trzymać się wszystkiego, co kieruje nas prosto do Boga. Ta harmonijna pieśń maryjna przywołuje radość i wiarę w nasze serca oraz napawa nas pokojem i szacunkiem do naszej wspaniałej Matki Boskiej.

Tekst Utworu „Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico”

1. Zdrowaś Maryjo Boga Rodzico,
Błagamy Ciebie, święta Dziewico:
Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja,
Módl się za nami, zdrowaś Maryja!

2. Wśród czystych duchów w obliczu Pana
Tyś przenajświętsza, niepokalana
Jak pośród kwiatów wonna lilija,
Jak wśród gwiazd zorza, zdrowaś Maryja!

3. Ty, co karmiłaś świata Zbawienie,
Ty nam jak matka daj pożywienie.
Niech brak żywności nas nie zabija,
Broń nas od głodu, zdrowaś Maryja!

4. Ty, coś płakała nad śmiercią Syna,
Przez Twe łzy gorzkie, Matko jedyna,
Oddal chorobę, co lud zabija,
Broń nas od moru, zdrowaś Maryja!

5. Ty, coś nie znała innych płomieni
Nad miłość Bożą, prosim strwożeni:
Spraw, niechaj pożar dom nasz omija,
Broń nas od ognia, zdrowaś Maryja!

6. Panno przeczysta, pokorna, cicha,
Daj, niech pokojem kraj nasz oddycha.
Niech się niezgoda wśród nas nie zwija,
Broń nas od wojny, zdrowaś Maryja!

7. Królowo nasza wśród cherubinów,
Usłysz pokorny głos z ziemi synów,
Co się do tronu Twojego wzbija,
Usłysz pokorne: zdrowaś Maryja!

Posłuchaj utworu poprzez YouTube poniżej

Wpis zamieścił:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *