Data publikacji:

Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary

“Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary” to pieśń liturgiczna, która wyraża głęboką ofiarność i duchową oddanie wiernych. Utwór ten jest modlitwą, w której uczestnicy Mszy proszą o pobłogosławienie przynoszonych darów chleba i wina, symbolizujących ciało i krew Chrystusa, oraz o przyjęcie wszystkich działań i pieśni, jako wyrazów ich wiary i oddania.

Pierwsza zwrotka skupia się na akcie ofiarowania darów podczas Eucharystii, podczas gdy druga zwrotka rozwija temat bycia uczniami Chrystusa, którzy zyskują życie wieczne przez Jego nauki i sakramenty. Pieśń ta podkreśla, że prawdziwe życie i zbawienie są możliwe poprzez trwanie przy Chrystusie i przyjmowanie Jego ciała.

Dostępna na stronie Pieśniobranie.pl, ta pieśń jest często wybierana do śpiewu podczas ofiarowania na Mszach, przypominając wiernym o znaczeniu Eucharystii i ich roli w Kościele jako ciałach Chrystusa.

Tekst Utworu „Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary”

1. Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary,
pobłogosław wino to i chleb.
Wszystko, co czynimy, wszystko , co śpiewamy
przyjmij w darze o dobry Boże nasz

2. Daj nam Panie Twymi być uczniami,
bo zyskuje, kto przy Tobie trwa.
A Ty karmiąc nas Swoim Ciałem, życie dajesz tym,
co dla świata zmarli już.


Odsłuch utworu “Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary” poprzez YouTube poniżej

Wpis zamieścił:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *